Tin tức» CLDV

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay và quyền lợi của hành khách

Cập nhật: 28/06/2017

Sau gần ba năm Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và hai năm Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay nói chung và mức chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không khu vực miền Bắc nói riêng đã được nâng lên rõ rệt.