Tin tức» Hoạt động Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 khóa XII

Cập nhật: 15/01/2018

Thực hiện Công văn số 01-KH/TVĐU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 10/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc (HKMB) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tổ chức.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã tham gia học tập với 05 điểm cầu: Trụ sở Cảng vụ HKMB tại Nội Bài, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Cát Bi, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Thọ Xuân, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Vinh, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Đồng Hới. Riêng Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Điện Biên, Bí thư Chi bộ Đại diện trực tiếp quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết cho đảng viên.

Cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB tham gia học tập Nghị quyết

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tại Hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã được nghe Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng trực tiếp giới thiệu, quán triệt 04 Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

          Bí thư, Cục trưởng Cục HKVN yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục HKVN tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động về Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Sau khi học tập Nghị quyết toàn bộ các đồng chí đảng viên phải hoàn thành bản thu hoạch cá nhân theo quy định.

 

Cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB tham gia học tập Nghị quyết

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
          Căn cứ tình hình thực tế, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chương trình, Kế hoạch hành động phải cụ thể hóa những vấn đề được nêu trong Nghị quyết nhằm góp phần đưa tinh thần Nghị quyết vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
 

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....