Tin tức» Cải cách hành chính

Hồ sơ yêu cầu gói thầu "Sửa chữa lớn 02 xe ô tô biển kiểm soát 80A-02338 và 80A-01800 của Cảng vụ hàng không miền Bắc"

Cập nhật: 25/09/2018

     Cảng vụ hàng không miền Bắc phát hành Hồ sơ yêu cầu gói thầu "Sửa chữa lớn 02 xe ô tô biển kiểm soát 80A-02338 và 80A-01800 của Cảng vụ hàng không miền Bắc" tại Quyết định số 1878/QĐ-CVMB ngày 04/9/2018.
     Nội dung Hồ sơ yêu cầu chi tiết xem tại đây.
     Trân trọng ./. 

Văn phòng

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....