Tin tức» Tin tức, sự kiện

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016

Cập nhật: 16/01/2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

       Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ký Quyết định số 1796/QĐ-CVMB ngày 10/8/2016 về việc công nhận danh sách ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2016 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Ngô Đăng Toàn - sinh ngày 13/08/1989 - Cử nhân Luật - Đại học Grenoble 2-Pierre Mendes France (CH Pháp) vào vị trí Giám sát an ninh hàng không, phòng Giám sát an ninh hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

2. Ông Trịnh Đức Dũng - sinh ngày 10/07/1992 - Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội vào vị trí Giám sát an toàn hàng không, phòng Giám sát an toàn hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

         3.  Giang Lan Anh - sinh ngày 20/12/1980 - Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại vào vị trí Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc. 

4. Bà Hoàng Tú Lan Anh - sinh ngày 21/07/1990 - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế - Đại học Mỏ địa chất vào vị trí Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

5. Ông Đinh Việt Linh - sinh ngày 10/09/1993 - Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học Giao thông vận tải vào vị trí Quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

6. Ông Phạm Quang Hiệu - sinh ngày 21/11/1992 - Cử nhân ngành tài chính ngân hàng - Đại học FPT vào vị trí Kế toán viên, phòng Tài chính Kế toán, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

           7. Ông Nguyễn Thanh Hải - sinh ngày 26/03/1993 - Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế - Đại học La Trobe - Australia vào vị trí Tổ chức Nhân sự, phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

8. Bà Đào Thị Hương - sinh ngày 18/09/1987 - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Kinh tế vào vị trí Tổ chức Nhân sự, phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

9. Ông Nguyễn Văn Lâm - sinh ngày 23/02/1991 - Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân vào vị trí Tổ chức Nhân sự, phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

10. Bà Vũ Quỳnh Nga - sinh ngày 02/05/1988 - Cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế - Đại học Thượng Hải - Trung Quốc vào vị trí Tổ chức Nhân sự, phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

          11. Bà Lưu Thị Thùy Linh - sinh ngày 09/10/1992 - Cử nhân Kế toán - Đại học Duy Tân vào vị trí Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHK Đồng Hới, Cảng vụ hàng không miền Bắc. 
 
          12. Bà Nguyễn Thị Kiều My - sinh ngày 26/09/1993 - Cử nhân ngành Luật - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào vị trí Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHK Đồng Hới, Cảng vụ hàng không miền Bắc. 

13. Bà Phạm Nữ Việt Trinh - sinh ngày 25/01/1994 - Cử nhân ngành Luật - Đại học Luật Hà Nội vào vị trí Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHK Đồng Hới, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

14. Bà Lê Thị Tư - sinh ngày 26/11/1984 - Cử nhân ngành Kinh tế - Đại học Kinh tế - Huế vào vị trí Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHK Đồng Hới, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

15. Bà Vũ Thị Nhung - sinh ngày 30/09/1993 - Cử nhân ngành Kinh tế - Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội vào vị trí Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHK Cát Bi, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây.

         Trân trọng!

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....