Tin tức» Tin tức, sự kiện

Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật: 22/05/2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

 
          Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-CHK ngày 07/4/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-CHK ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc,

Tiếp theo Thông báo số 938/TB-CVMB ngày 16/5/2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tuyển dụng viên chức năm 2017,

 Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể:

Điều chỉnh nội dung “Mục 2.1 Pháp chế” tại Phụ lục phê duyệt kèm theo  Quyết định số 680/QĐ-CHK ngày 07/4/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc đối với vị trí việc làm Pháp chế tại phòng Pháp chế - Thanh tra từ yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo: “Có trình độ Đại học trở lên của các trường Đại học Luật (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), chuyên ngành Luật của Đại học Quốc gia, Đại học Huế” thành “Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật”, các yêu cầu khác giữ nguyên.

(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-CHK ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc)

Trân trọng!

          Chi tiết nội dung thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 và Quyết định số 1102/QĐ-CHK ngày 22/5/2017 xem tại đây. 

TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....