Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật: 15/06/2017

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017

Kính gửi: Các cơ quan đơn vị

Tiếp theo Thông báo số 938/TB-CVMB ngày 16/5/2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

Theo Thông báo Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 16/6/2017. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức, Cảng vụ hàng không miền Bắc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 đến hết ngày 14/7/2017 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 938/TB-CVMB ngày 16/5/2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

 Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại đây.

             Trân trọng! 
 

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....