Tin tức» Tin tức, sự kiện

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017

Cập nhật: 17/07/2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017
Cảng vụ hàng không miền Bắc

           Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ký Quyết định số 1455/QĐ-CVMB ngày 18/7/2017 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc: Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Giám đốc: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Đoàn Minh Quân - Phó Giám đốc: Ủy viên;

4. Ông Trần Đức Chung - Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra: Ủy viên;

5. Bà Lê Thị Kim Chung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Ủy viên;

6. Ông Trần Đăng Khoa - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: Ủy viên kiêm Thư ký.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ hàng không miền Bắc gồm:

1. Thành lập các ban giúp việc gồm: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi Ban phúc khảo.

2. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thi và chấm thi theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ hàng không miền Bắc làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết của Quyết định vui lòng xem tại đây!

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....