Tin tức» Phản ánh kiến nghị

Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 03/11/2021

Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cảng vụ hàng không miền Bắc