Văn bản

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
05/2021/NĐ-CP Quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay 25.01.2021
42/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 31.12.2020
16/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam (Hợp nhất Thông tư số: 33/2016/TT-BGTVT và Thông tư 21/2020/TT-BGTVT) 03.12.2020
15/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Hợp nhất Thông tư 21/2020/TT-BGTVT và Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT) 24.11.2020
14/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (Hợp nhất Thông tư số: 14/2015/TT-BGTVT và Thông tư 27/2017/TT-BGTVT và Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT) 24.11.2020
124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại 19.10.2020
98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26.08.2020
02/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật xây dựng 15.07.2020
67/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 15.06.2020
03/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải 08.05.2020
08/VBHN-BXD Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Hợp nhất Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP) 23.03.2020
18/2020/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11.02.2020
53/2019/TT-BGTVT Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 31.12.2019
36/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật hàng không dân dụng Việt Nam 16.12.2019
23/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 11.12.2019