Văn bản

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
12/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 10.02.2017
48/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không. 30.12.2016
4224/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá một số phi dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 29.12.2016
4213/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay. 28.12.2016
39/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất trật tự an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT 06.12.2016
2177/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 28.11.2016
33/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15.11.2016
247/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 11.11.2016
194/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. 08.11.2016
3065/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay. 30.09.2016
92/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 01.07.2016
17/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 30.06.2016
32/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 16.05.2016
1281/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 26.04.2016
01/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 01.02.2016
34/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 07.01.2016
85/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. 31.12.2015
102/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 20.10.2015
92/2015/NĐ-CP Nghị định về An ninh hàng không. 13.10.2015
14/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 27.04.2015
399/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế báo cáo an toàn hàng không 25.02.2015
499/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế chủ trì, điều phối hoạt động tại cảng hàng không, sân bay của Giám đốc cảng hàng không, sân bay. 04.02.2015
347/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030. 29.01.2015
61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 21.11.2014
36/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. 29.08.2014