Tin tức» Liên hệ

Thông tin liên hệ của Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 27/06/2017

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 

 1. Thông tin liên hệ

              Tên gọi: Cảng vụ hàng không miền Bắc
              Tên giao dịch quốc tế: Northern Airports Authority
              Tên viết tắt: NAA
              Trụ sở: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
              Điện thoại: 024.3584.3145 Fax: 024.3584.2396
              E-mail: naa@naa.gov.vn

2. Thông tin liên hệ Bộ phận trực ban

             - Số máy trực ban: 024.3884.0114 (Điện thoại 3 số: 625)
             - Số máy fax tại trực ban: 024.3886.5832
             - Số máy của trực lãnh đạo (Hotline): 098.277.2211
             - Đường dây nóng tại trực ban (Hotline): 024.3886.6538