Đoàn Cảng vụ HKMB đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ xuất sắc của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, tự do và tiến bộ xã hội trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đương đại. Nhân dân Việt Nam suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Người Việt Nam đẹp nhất”, tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách của dân tộc. Thế giới tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, hoạt động ở trong nước hay nước ngoài đều trở thành di sản quý báu.

Thong tin lien he truc ban
Thong bao tuyen dung 2017
Dieu chinh ke hoach tuyen dung

Ảnh hoạt động

Lễ ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại; không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm

Cập nhật: 13/09/2016

Ngày 07/09/2016, tại hội trường Cảng vụ HKMB, Cảng vụ HKMB đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389/HSS, huyện Sóc Sơn tổ chức “Lễ ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại; không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm” .

Đảng uỷ Cảng vụ HKMB tiến hành Đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật: 23/05/2016

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Cảng vụ HKMB đã tiến hành đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 201-2017.

Đoàn Cảng vụ HKMB đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Cập nhật: 26/05/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ xuất sắc của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, tự do và tiến bộ xã hội trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đương đại. Nhân dân Việt Nam suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Người Việt Nam đẹp nhất”, tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách của dân tộc. Thế giới tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, hoạt động ở trong nước hay nước ngoài đều trở thành di sản quý báu.