Ảnh hoạt động

Chỉ thị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật.

Cập nhật: 23/05/2016

Ngày 06 tháng 04 năm 2015, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1630/CT – CHK về việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật.

Đảng uỷ Cảng vụ HKMB tiến hành Đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật: 23/05/2016

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Cảng vụ HKMB đã tiến hành đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 201-2017.