Tin tức» ATHK

Quản lý chướng ngại vật hàng không tại sân bay Điện Biên Phủ

Cập nhật: 03/07/2017

Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không là một nội dung quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động bay, sân bay, các trận địa phòng không, các khu vực bay đặc biệt; đồng thời là nội dung cơ bản để giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch không gian đô thị, phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay

Cập nhật: 03/07/2017

Lĩnh vực quản lý hoạt động bay là một trong 04 lĩnh vực chuyên môn của Phòng Giám sát an toàn hàng không (P.GSAT) trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB). Trong đó, Quản lý hoạt động bay bao gồm các nội dung chính như: Không lưu, khí tượng, thông báo tin tức hàng không, thủ tục bay, hệ thống đài, trạm, trang thiết bị dẫn đường v…v…. Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008 cho đến nay, P.GSAT dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cảng vụ HKMB đã tổ chức hàng nghìn lượt kiểm tra giám sát các nội dung có liên quan đến các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn hàng không chung tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc.