Tin tức» Hoạt động chuyên môn

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay

Cập nhật: 03/07/2017

Lĩnh vực quản lý hoạt động bay là một trong 04 lĩnh vực chuyên môn của Phòng Giám sát an toàn hàng không (P.GSAT) trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB). Trong đó, Quản lý hoạt động bay bao gồm các nội dung chính như: Không lưu, khí tượng, thông báo tin tức hàng không, thủ tục bay, hệ thống đài, trạm, trang thiết bị dẫn đường v…v…. Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008 cho đến nay, P.GSAT dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cảng vụ HKMB đã tổ chức hàng nghìn lượt kiểm tra giám sát các nội dung có liên quan đến các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn hàng không chung tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc.

Lĩnh vực quản lý hoạt động bay là một trong 04 lĩnh vực chuyên môn của Phòng Giám sát an toàn hàng không (P.GSAT) trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB). Trong đó, Quản lý hoạt động bay bao gồm các nội dung chính như: Không lưu, khí tượng, thông báo tin tức hàng không, thủ tục bay, hệ thống đài, trạm, trang thiết bị dẫn đường v…v…. Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008 cho đến nay, P.GSAT dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cảng vụ HKMB đã tổ chức hàng nghìn lượt kiểm tra giám sát các nội dung có liên quan đến các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn hàng không chung tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý hoạt động bay, cán bộ, viên chức P.GSAT đã gặp không ít những khó khăn, thách thức như:

- Đội ngũ kiểm tra giám sát của phòng còn mỏng, cán bộ, viên chức chuyên trách có 04 đồng chí. Trong khi đó, khối lượng, phạm vi và mức độ cần kiểm tra giám sát trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay là rất lớn.

- Trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn còn hạn chế. Thời gian trực giám sát 24/24 giờ gắn liền với tính chất, thời gian hoạt động của doanh nghiệp cảng hàng không. Tần suất hoạt động bay có xu hướng gia tăng liên tục. Trong khi mỗi ca trực chỉ có 01 người phải kiêm nhiệm nhiều vị trí giám sát cùng một thời điểm nên hiệu quả giám sát, kiểm tra chưa cao.

- Về hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động bay hiện nay cũng đang còn rất nhiều bất cập. Một số sân bay cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động bay còn chưa đồng bộ hoặc còn thiếu so với yêu cầu thực tế gây khó khăn trong quá trình kiểm tra giám sát và xử lý các sự cố phát sinh.

- Những năm qua, tốc độ tăng trưởng hàng không của Việt Nam luôn ở mức cao, bình quân tăng trưởng 14% năm trong đó đặc biệt năm 2015 và 2016 đạt mức tăng trưởng tương ứng là 22% và 28,6%. Riêng năm 2016 đã có khoảng 734.000 chuyến bay hoạt động an toàn tại các cảng hàng không khu vực miền Bắc và dự kiến đến năm 2024 mức tăng trưởng sẽ gấp đôi năm 2016. Mức tăng trưởng cao như vậy đòi hỏi đội ngũ kiểm tra, giám sát của Cảng vụ HKMB phải được nâng cao cả về số lượng và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đội ngũ giám sát viên đã nhận được nguồn động viên và tạo điều kiện thuận lợi rất lớn từ các cấp Lãnh đạo như: chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp đội ngũ giám sát viên giải quyết vấn đề một cách tốt nhất và không có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và cử đội ngũ giám sát viên đi đào tạo các khóa học trong nước cũng như ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực chuyên môn lĩnh vực quản lý hoạt động bay. Cảng vụ HKMB xác định công tác kiểm tra, giám sát an toàn đảm bảo hoạt động bay, đặc biệt là công tác an toàn đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay là vấn đề thiết yếu, quyết định sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.

           
           Với tinh thần hết mình, ý thức trách nhiệm cao nhất, đội ngũ kiểm tra giám sát lĩnh vực quản lý hoạt động bay - thuộc P.GSAT – Cảng vụ HKMB luôn cố gắng, nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào việc giữ vững mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay hoạt động tại các cảng hàng không sân bay khu vực miền Bắc.

V.Cường

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....