Thông báo, biểu mẫu

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
1479/TB-HĐTT Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ hàng không miền Bắc 20.07.2017
1479/TB-HĐTT Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ hàng không miền Bắc 20.07.2017
4224/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá một số phi dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 29.12.2016
4213/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay. 28.12.2016
4407/CT-CHK Chỉ thị về việc cấm chuyên chở điện thoại Sam Sung Galaxy Note 7 17.10.2016
1277/QĐ-CHK Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của Cục Hàng không Việt Nam". 25.07.2016
2257/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016 21.07.2016
1017/QĐ-CHK Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn khai thác sân bay trong mọi điều kiện thời tiết" 20.06.2016
1456/QĐ- BGTVT Quyết định về việc ban hành ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020.. 11.05.2016