Văn bản» Văn bản hợp nhất

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
15/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Hợp nhất Thông tư 21/2020/TT-BGTVT và Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT) 24.11.2020
08/VBHN-BXD Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Hợp nhất Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP) 23.03.2020
36/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật hàng không dân dụng Việt Nam 16.12.2019
23/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 11.12.2019
45/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay (Hợp nhất Thông tư số 247/2016/TT-BTC và Thông tư số 27/2019/TT-BTC) 16.08.2019
01/VBHN-BGTVT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 14.01.2019
210/VBHN-BTP Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính (Hợp nhất Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017/NĐ-CP) 19.01.2018
12/NĐHN-BQP Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành 25.07.2013