Văn bản» Thông tư

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
07/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 14.03.2017
48/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không. 30.12.2016
39/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất trật tự an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT 06.12.2016
33/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15.11.2016
247/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 11.11.2016
194/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. 08.11.2016
17/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 30.06.2016
01/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 01.02.2016
85/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. 31.12.2015
14/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 27.04.2015
36/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. 29.08.2014