Văn bản» Thông tư

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
42/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 31.12.2020
03/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải 08.05.2020
53/2019/TT-BGTVT Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 31.12.2019
17/2019/TT-BGTVT Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. 03.05.2019
13/2019/TT-BGTVT Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 29.03.2019
17/2019/TT-BGTVT Về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 05.03.2019
34/2018/TT-BGTVT Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 28.05.2018
34/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 28.05.2018
07/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 14.03.2017
35/2017/TT-BQP Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; Tiêu chuẩn thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ 12.02.2017
48/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không. 30.12.2016
39/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất trật tự an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT 06.12.2016
33/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15.11.2016
247/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 11.11.2016
194/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. 08.11.2016