Văn bản» Quyết định

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
685/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải 14.03.2017
4224/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá một số phi dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 29.12.2016
4213/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay. 28.12.2016
2177/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 28.11.2016
3065/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay. 30.09.2016
1281/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 26.04.2016
34/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 07.01.2016
399/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế báo cáo an toàn hàng không 25.02.2015
499/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế chủ trì, điều phối hoạt động tại cảng hàng không, sân bay của Giám đốc cảng hàng không, sân bay. 04.02.2015
347/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030. 29.01.2015
973/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay. 27.06.2014