Tin tức» Thanh tra chuyên ngành và xử lý VPHC

Công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính tại Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 03/07/2017

Phòng Pháp chế - Thanh tra trực thuộc Cảng vụ HKMB được thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ- CHK ngày 05/9/2012 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Giám đốc Cảng vụ HKMB về công tác thanh tra chuyên ngành; xử phạt vi phạm hành chính và một số lĩnh vực khác. Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/05/2013 của Chính phủ được ban hành đã quy định rõ về chức năng của Cảng vụ hàng không là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc thực hiện công tác thanh tra.