Tin tức» Hoạt động chuyên môn

Công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính tại Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 03/07/2017

Phòng Pháp chế - Thanh tra trực thuộc Cảng vụ HKMB được thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ- CHK ngày 05/9/2012 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Giám đốc Cảng vụ HKMB về công tác thanh tra chuyên ngành; xử phạt vi phạm hành chính và một số lĩnh vực khác. Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/05/2013 của Chính phủ được ban hành đã quy định rõ về chức năng của Cảng vụ hàng không là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc thực hiện công tác thanh tra.

Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, hàng năm Phòng PCTT đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật thanh tra. Từ năm 2012 cho đến nay, phòng Pháp chế - Thanh tra đã tham mưu cho Lãnh đạo Cảng vụ HKMB thực hiện 10 cuộc thanh tra chuyên ngành, các cuộc thanh tra đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Bên cạnh công tác thanh tra, công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cảng vụ HKMB trong quá trình quản lý hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc.

Thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ HKMB đã đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm đã được lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền xử phạt theo quy định. Quy trình giải quyết hồ sơ tuân thủ đúng quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt, thời hạn giao quyết định cho tổ chức, cá nhân vi phạm và các quy định khác có liên quan trong quá trình xử phạt. Tính từ năm 2012 đến nay, Cảng vụ HKMB đã ra gần 700 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Việc đôn đốc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, đảm bảo thời hạn luật định. Tính từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền phạt thu được từ công tác xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ hàng không miền Bắc khoảng hơn 3,5 tỷ đồng.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, Cảng vụ HKMB cũng gặp một số khó khăn như: biên chế còn ít; lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của Cảng vụ HKMB nói riêng và lực lượng những người làm nhiệm vụ chuyên môn của Cảng vụ HKMB nói chung (trừ Giám đốc Cảng vụ HKMB) chưa được xác định là công chức. Lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của Cảng vụ HKMB chưa được xác định là công chức là một hạn chế lớn trong mô hình và cơ cấu tổ chức, gây khó khăn, cho Cảng vụ hàng không trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đặc biệt là trong tổ chức công tác thanh tra, lập biên bản vi phạm hành chính. Hi vọng trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền có thể đẩy nhanh việc chuyển đổi đội ngũ viên chức của Cảng vụ hàng không nói chung và lực lượng làm công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ HKMB nói riêng thành công chức. Việc khắc phục hạn chế trong mô hình tổ chức của các Cảng vụ hàng không chắc chắn sẽ đem đến cho Cảng vụ hàng không miền Bắc vị thế mới, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính nói riêng và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại các cảng hàng không sân bay khu vực miền Bắc nói chung ngày càng hiệu quả hơn góp phần ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển hoạt động hàng không dân dụng của đất nước.

P.PCTT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....