Tin tức» Tin tức, sự kiện

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2017

Cập nhật: 04/01/2018

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; Ngày 29/12/2017, Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017

Cập nhật: 02/10/2017

Hội đồng thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017

Cảng vụ hàng không miền Bắc và Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ký Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài

Cập nhật: 03/07/2017

Ngày 28/6/2017, Cảng vụ HKMB và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài làm cơ sở để hai đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng và y tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Hoạt động 06 tháng đầu năm của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cát Bi

Cập nhật: 03/07/2017

Trong 06 tháng đầu năm 2017, cán bộ, viên chức Đại diện Cảng vụ HKMB tại Cát Bi đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và khai thác cảng, môi trường tại khu vực Cảng HKQT Cát Bi.

Chặng đường mười năm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Cập nhật: 03/07/2017

Đại diện Cảng vụ HKMB tại Vinh được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ- CHK ngày 03/01/2008 của Cục hàng không Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại Cảng hàng không Vinh.