Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017

Cập nhật: 02/10/2017

Hội đồng thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017

Cảng vụ hàng không miền Bắc và Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ký Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài

Cập nhật: 03/07/2017

Ngày 28/6/2017, Cảng vụ HKMB và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài làm cơ sở để hai đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng và y tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Hoạt động 06 tháng đầu năm của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cát Bi

Cập nhật: 03/07/2017

Trong 06 tháng đầu năm 2017, cán bộ, viên chức Đại diện Cảng vụ HKMB tại Cát Bi đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và khai thác cảng, môi trường tại khu vực Cảng HKQT Cát Bi.

Chặng đường mười năm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Cập nhật: 03/07/2017

Đại diện Cảng vụ HKMB tại Vinh được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ- CHK ngày 03/01/2008 của Cục hàng không Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại Cảng hàng không Vinh.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân - 04 năm nỗ lực để phát triển

Cập nhật: 03/07/2017

Đại diện Cảng vụ HKMB tại Thọ Xuân được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-CHK ngày 14/01/2013 của Cục trưởng Cục HKVN và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Thọ Xuân.