Tin tức» Hoạt động Đảng

Nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 20/03/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biên soạn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản. Trang thông tin điện tử Cảng vụ hàng không miền Bắc giới thiệu toàn văn về Nội dung cuốn sách này.
Chi tiết nội dung tại đây

TBT. Nguyễn Phú Trọng

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....

Tin khác