Tin tức» Hoạt động Đảng

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: 15/09/2022

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), từ ngày 12/8/2022 đến ngày 13/9/2022, 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Lễ chào cờ tại Đại hội Chi bộ phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay
 

Thực hiện hướng dẫn số 15-HD/ĐU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN, Hướng dẫn số 16-HD/BTC ngày 11/5/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Cục HKVN và Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN, Đảng ủy Cảng vụ HKMB đã ban hành, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện Kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; làm việc với cấp ủy các chi bộ để kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ về nội dung nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác chuẩn bị tài liệu, văn kiện Đại hội. Theo đó, cử các đồng chí Ủy viên BCH trực tiếp tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Cảng vụ HKMB cũng thống nhất chọn chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính (là chi bộ liên tục 05 năm liền đạt chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”) tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm. 

 
 
 Đ/c Trần Hoài Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ HKMB phát biểu chỉ đạo
tại Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính
 

Xác định Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ và toàn thể đảng viên trong chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá việc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thông qua Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, bên cạnh những thành tích đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn khóa XI, khóa XII, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ. Nội dung kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh. Đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ, tập trung chỉ rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục.

 
 
 Đảng viên biểu quyết tại Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính
 
            Bên cạnh đó, tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, từng đảng viên đã tập trung nghiên cứu và sôi nổi tham gia đóng góp rất nhiều ý kiến cho các văn kiện của Đại hội. Những ý kiến đóng góp bổ sung thể hiện sâu sắc tính Đảng về quyền và nghĩa vụ của đảng viên, đặc biệt là trong công tác hoạch định phương hướng phát triển của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Về công tác nhân sự, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nguyên tắc thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc đã làm việc với cấp ủy các chi bộ về công tác giới thiệu, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và từng đảng viên; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và chấp hành nghiêm theo Điều lệ Đảng, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ GTVT và BTV Đảng ủy Cục HKVN về số lượng, số dư, độ tuổi, tiêu chuẩn điều kiện cán bộ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Các nhân sự đều được kết luận về tiêu chuẩn chính trị, hồ sơ nhân sự đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu và quy định.

 
 
 Các đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính
 
              Công tác bầu cử được thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, coi trọng chất lượng để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện. Do đó, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên được bầu đều là các đồng chí đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn cấp ủy viên, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức theo đúng hướng dẫn và quy định, tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ, cơ quan, đơn vị tín nhiệm. 
 
 

Cấp ủy chi bộ Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính ra mắt Đại hội

 
 
 Đ/c Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí cán bộ, cấp ủy chi bộ
trực thuộc và cấp ủy, đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính
 
 
 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không 
 
 
 Đ/c Đoàn Minh Quân – Ủy viên BCH Đảng bộ chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Phòng Giám sát An toàn hàng không 
 
 
 Đ/c Lê Minh Thắng – Ủy viên BCH Đảng bộ chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Phòng Giám sát An ninh hàng không 
 
 
 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
 Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính 
 
 
 Đ/c Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Pháp chế - Thanh tra 
 
  
 Đ/c Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HK Thọ Xuân 
 
 
 Đ/c Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HK Vinh 
 
 

Đ/c Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ

Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HK Đồng Hới

 
 Đ/c Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HK Điện Biên
 
 
 Đ/c Lê Thị Kim Chung – Ủy viên BCH Đảng bộ chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HK Cát Bi
 
 
 Đ/c Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy chúc mừng thành công
Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Cảng HKQT Vân Đồn
 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và kết thúc thành công tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng đề ra, quyết tâm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....

Tin khác