Tin tức» Hoạt động Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 06/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 251-KH/TVĐU, ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Hàng không Việt Nam về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 03/8/2018, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) tham dự Hội nghị ​trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tổ chức. Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã tham gia học tập với 05 điểm cầu: Trụ sở Cảng vụ HKMB tại Nội Bài, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Điện Biên, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Cát Bi, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Vinh, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Đồng Hới. Riêng Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Thọ Xuân, Bí thư Chi bộ Đại diện trực tiếp quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết cho đảng viên.

Ảnh: Đảng viên Cảng vụ HKMB tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở đảng của Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Ảnh: Đảng viên Cảng vụ HKMB tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Cục HKVN Nguyễn Văn Hải yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục HKVN tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động về Nghị quyết Trung ương bảy khóa XII. Căn cứ tình hình thực tế, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết đồng thời quán triệt 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ sau khi học tập Nghị quyết  hoàn thành Bản thu hoạch cá nhân theo quy định. 
 

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....