Tin tức» Hoạt động Đảng

Đảng uỷ Cảng vụ HKMB tiến hành Đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật: 23/05/2016

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Cảng vụ HKMB đã tiến hành đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 201-2017.

       Thực hiện kế hoạch số 259-KH/ĐUHK ngày 11/11/2014 của Đảng uỷ Cục HKVN về Đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Cục HKVN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

       Thực hiện kế hoạch số 137-KH/ĐUCVMB về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cảng vụ HKMB.

       Triển khai kế hoạch số 30-KH/ĐUCVMB ngày 09/3/2015 của Đảng uỷ Cảng vụ HKMB về Kế hoạch Đại hội cấp uỷ chi bộ thuộc Cảng vụ HKMB nhiệm kỳ 2015-2017.

       Từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Cảng vụ HKMB đã tiến hành đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 201-2017.

NAA

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....