Tin tức» Hoạt động Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 21/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TVĐU, ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, sáng ngày 14/7/2017, Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc (HKMB) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tham gia học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tổ chức.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã tham gia học tập tại với 06 điểm cầu: Trụ sở Cảng vụ HKMB tại Nội Bài, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Điện Biên, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Cát Bi, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Thọ Xuân, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Vinh, Đại diện Cảng vụ HK tại CHK Đồng Hới.

Hội nghị ​trực tuyến tham gia học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5

 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 

Cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ HKMB tham gia học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảng vụ HKMB đã được nghe Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Cục HKVN, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời yêu cầu sau Hội nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảng vụ HKMB quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị .

 
 

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....