Tin tức» Hoạt động Đảng

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật: 15/08/2017

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 19/7/2017 đến ngày 06/8/2017, 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc chỉ đạo sát sao, các Chi bộ bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc để triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ hăng hái thi đua chào mừng đại hội, các dự thảo văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trước khi trình Đại hội; công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ được lấy ý kiến của đảng viên và thông qua Đảng ủy cho ý kiến trước khi trình tại Đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ. Đại hội các Chi bộ trực truộc Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc thực sự là hoạt động chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

           Tại Đại hội các chi bộ đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            Một nội dung quan trọng tại đại hội chi bộ là việc các đảng viên lựa chọn và bầu chi ủy (bí thư) bầu ra cấp ủy có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị, nhiệt tình để điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị trong nhiệm kỳ 2017-2020, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết đại hội Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc.
           Ngày 19/7/2017, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành Đại hội chi bộ điểm. Về dự và chỉ đạo Đại hội của Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Trần Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục HKVN, Bí thư Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Đồng chí đã đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 của Đảng ủy Cảng vụ HKMB và những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, đảng viên cũng như các thành tích của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời có những chỉ đạo, kết luận nhằm định hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã bầu ra đồng chí Lê Thị Kim Chung giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí cán bộ,

cấp ủy chi bộ trực thuộc và cấp ủy, đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ 

Ngày 26/7/2017, Chi bộ phòng Giám sát An toàn hàng không đã tổ chức Đại hội, tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục HKVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự Đại hội, Đại hội được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, trang trọng. Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Trương Hữu Linh – Bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Trần Nam Dương – Phó bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Nguyễn Thế Vinh – Chi ủy viên Chi bộ Phòng Giám sát An toàn hàng không.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó bí thư Đảng ủy chúc mừng cấp ủy Chi bộ Phòng Giám sát An toàn hàng không nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng cùng ngày, Chi bộ phòng Quản lý Cảng hàng không sân bay đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc. Sau phần thảo luận nghiêm túc, sôi nổi về các văn kiện của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ. Với kết quả 100% đảng viên nhất trí tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 
Ảnh: Đồng chí Đoàn Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, đảng viên của Chi bộ Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay

Chiều cùng ngày, Chi bộ phòng Pháp chế -Thanh tra đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hoài Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục HKVN, Bí thư Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Đại hội đã bầu ra đồng chí Trần Đức Chung là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 
Ảnh: Đồng chí Trần Đức Chung – Bí thư chi bộ Phòng Pháp chế-Thanh tra, nhiệm kỳ 2017-2020 phát biểu ý kiến trước Đại hội

            Sáng ngày 27/7/2017, Chi bộ phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Thế Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thảo luận và sôi nổi đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Văn Tuấn giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 

 

Ảnh: Đồng chí Lại Thế Sơn chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ và các đảng viên trong

Chi bộ Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

Chiều cùng ngày, Chi bộ phòng Tài chính-Kế toán đã tổ chức Đại hội. Đồng chí Trần Đăng Khoa đồng thời đại diện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ HKMB tham dự, chỉ đạo Đại hội và Bí thư chi bộ đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ điều hành Đại hội. Đại hội bầu đồng chí Trần Đăng Khoa giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 
Ảnh: Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Tài chính-Kế toán bỏ phiếu tại Đại hội

Ngày 31/7/2017, Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương - Ủy viên UBKT Đảng ủy Cục HKVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Sau thời gian Đại hội nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra đồng chí Lê Văn Quý là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó bí thư Đảng ủy chụp ảnh

 lưu niệm cùng cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ 

          Ngày 01/8/2017, Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Đại hội đã bầu ra đồng chí Hà Duyên Lâm là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 

 

Ảnh: Đồng chí Hà Duyên Lâm – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

phát biểu ý kiến tại Đại hội

Ngày 02/8/2017, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ HKMB. Sau phần bỏ phiếu, toàn thể đảng viên nhất trí bầu cấp ủy Chi bộ Văn phòng gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Lê Huy Trung - Bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Nguyễn Thành Long – Phó bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Đoàn Minh Quân-Ủy viên Ban Thường vụ

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 
 
Ảnh: Cấp ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Ngày 03/8/2017, Chi bộ phòng Giám sát An ninh hàng không, Chi bộ phòng Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương - Ủy viên UBKT Đảng ủy Cục HKVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cảng vụ HKMB.

Tham dự Đại hội Chi bộ Phòng Giám sát An ninh hàng không gồm 13/13 đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ hăng hái đưa ra các giải pháp trong công tác chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ mới, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ cũng đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Thị Diệu Hương Bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Vũ Phương Nam – Phó bí thư Chi bộ,

- Đồng chí Trần Tiến Dũng – Chi ủy viên.

 
Ảnh: Cấp ủy, đảng viên Chi bộ Phòng Giám sát An ninh hàng không tại Đại hội

Chiều cùng ngày, Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch-Đầu tư đã diễn ra thành công với kết quả đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được, đề ra được các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Đảng viên trong Chi bộ đã thể hiện sự thống nhất bằng việc bầu ra đồng chí Trần Thị Phượng giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó bí thư Đảng ủy

chúc mừng thành công của Đại hội

Từ ngày 04/8/2017 đến ngày 06/8/2017, lần lượt các Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới đã tổ chức Đại hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hoài Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục HKVN, Bí thư Đảng ủy Cảng vụ HKMB, đồng chí Lê Thị Kim Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

           Các Chi bộ Đại diện Cảng vụ tại các Cảng hàng không địa phương đã đánh giá và chỉ ra được những hạn chế trong công tác điều hành chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời đưa ra được các giải pháp cụ thể, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong nhiệm kỳ mới 2017-2020 để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ đại diện đều quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng ủy cấp trên giao phó. 

 

Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy phát biểu, chỉ đạo 

Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

          Mặc dù là Chi bộ non trẻ, vừa thành lập nhưng đảng viên trong Chi bộ Đại diện Cảng vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã mạnh dạn chỉ ra các khó khăn, hạn chế và đưa ra được các biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Hoàng Hải Đăng là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy

chúc mừng thành công của Đại hội

Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Vinh đã bầu ra đồng chí Hồ Sỹ Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 
Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
 

Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy

chúc mừng thành công của Đại hội

 

Đại hội Chi bộ Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Đồng Hới đã bầu ra đồng chí Nguyễn Hoài Anh là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Phương – Bí thư Đảng ủy

chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

          Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội các Chi bộ đã xây dựng và đề ra các giải pháp để trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, vận động gia đình và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhằm xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

P.TCCB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....