Tin tức» Hoạt động Đảng

Lễ kết nạp đảng viên mới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 09/02/2018

Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 05/02 đến ngày 07/02/2018, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã long trọng tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 khóa XII

Cập nhật: 15/01/2018

Thực hiện Công văn số 01-KH/TVĐU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 10/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc (HKMB) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tổ chức.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật: 15/08/2017

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 19/7/2017 đến ngày 06/8/2017, 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật: 21/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/ĐUCVMB ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc (HKMB) về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CVHKMB nhiệm kỳ 2017-2020, sáng ngày 19/7/2017 tại trụ sở Cảng vụ HKMB, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 21/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TVĐU, ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, sáng ngày 14/7/2017, Đảng ủy Cảng vụ hàng không miền Bắc (HKMB) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tham gia học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tổ chức.

Đảng uỷ Cảng vụ HKMB tiến hành Đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật: 23/05/2016

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015, các chi bộ trực thuộc Cảng vụ HKMB đã tiến hành đại hội cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 201-2017.

Đại hội chi bộ đại diện Cảng vụ hàng không tại Điện Biên nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật: 13/04/2015

Ngày 21/3/2015 tại trụ sở Đại diện Cảng vụ HK tại Điện Biên, Chi bộ Đại diện Cảng vụ HK tại Điện Biên đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2017 với sự tham dự 100% đảng viên chi bộ.