Tin tức» Hoạt động Đảng

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: 15/09/2022

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), từ ngày 12/8/2022 đến ngày 13/9/2022, 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính – Gương mặt điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 28/05/2021

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng trọn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chiến đấu cho tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và sự tiến bộ của nhân dân lao động thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam đưa đất nước Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhà thơ Tố Hữu đã có những vần thơ rất hay khi nhớ về Người: “Bác đã lên đường theo tổ tiên; Mác Lê nin thế giới người hiền” nhưng “Bác để tình thương cho chúng con; Một đời thanh bạch chẳng vàng son; Mong manh áo vải hồn muôn trượng; Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Chính vì thế mà cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc nền tảng tư tưởng của dân tộc ta mà còn là kim chỉ nam cho những người cộng sản suốt đời phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với hai chữ Đảng Cộng sản Việt Nam thân gọi: “Đồng chí”!

Lễ kết nạp đảng viên mới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 09/02/2018

Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 05/02 đến ngày 07/02/2018, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã long trọng tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.