Tin tức» Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức và thông tin Ban Lãnh đạo của Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 21/06/2017

CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO
CỦA CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC
  1. Cơ cấu tổ chức
 
    2. Thông  tin Ban Lãnh đạo
   Cảng vụ hàng không miền Bắc có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, cụ thể như sau:
    (1) Giám đốc: Trần Hoài Phương
    - Địa chỉ mail: phuongth@naa.gov.vn
    - Số điện thoại liên hệ: 043.584.2397
    (2) Phó Giám đốc: Đoàn Minh Quân
    - Địa chỉ email: quandm@naa.gov.vn
    - Số điện thoại liên hệ: 043.584.2536
    (3) Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Phương
    - Địa chỉ email: phuongntt@naa.gov.vn
    - Số điện thoại liên hệ: 043.886.6763
    (4) Phó Giám đốc: Lê Minh Thắng
    - Địa chỉ email: thanglm@naa.gov.vn
    - Số điện thoại liên hệ: 043.584.3357

 

BanQLBT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....