Tin tức» Cải cách hành chính

Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không

Cập nhật: 12/04/2018

Số hiệu

CVMB04

Tên thủ tục

Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Quy định cụ thể tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ TTHC: Đơn vị có nhu cầu đề nghị cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn nộp hồ sơ đến Cảng vụ hàng không;

- Giải quyết TTHC:

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu đối tượng, điều kiện cấp giấy phép phù hợp quy định, Cảng vụ hàng không thực hiện việc cấp giấy phép;

+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu đối tượng, điều kiện cấp giấy phép không phù hợp quy định, Cảng vụ hàng không có văn bản thông báo cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do;

+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung cần làm rõ, Cảng vụ hàng không có công văn đề nghị cung cấp thêm thông tin, tài liệu hoặc đề nghị trực tiếp đến làm việc để làm rõ.

Cách thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cảng vụ hàng không; hoặc

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Hình thức phù hợp khác.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Trường hợp cấp lại do ban hành mẫu giấy phép mới, giấy phép hết thời hạn sử dụng, thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện theo mẫu quy định;

+ Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

- Trường hợp cấp lại do giấy phép còn thời hạn sử dụng nhưng bị mờ, rách, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật, thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện theo mẫu quy định;

+ Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

+ Nộp lại giấy phép bị mờ, rách, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật.

- Trường hợp cấp lại do bị mất giấy phép, thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện theo mẫu quy định;

+ Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

+ Văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về thời gian, địa điểm, nguyên nhân mất giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Điều kiện thực hiện

Đủ thành phần hồ sơ và thành phần hồ sơ còn liệu lực

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Lệ phí thủ tục

100.000 VNĐ/giấy phép

Kết quả thực hiện

Cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng dài hạn tại một hoặc nhiều cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực quản lý cuả Cảng vụ hàng không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không;

- Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không;

- Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

- Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Biểu mẫu thủ tục

- Mẫu Công văn.

- Mẫu danh sách phương tiện.

Cơ quan thực hiện

 Cảng vụ hàng không

CVMB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....