Tin tức» Phản ánh kiến nghị

Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 03/11/2021

Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cảng vụ hàng không miền Bắc

 
 
          Cảng vụ hàng không miền Bắc ban hành Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Quyết định số 151/QĐ-CVMB ngày 03/6/2021.
          Chi tiết nội dung Quy trình xem tại đây.
           Trân trọng ./.

P.PCTT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....