Tin tức» Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

Cập nhật: 03/11/2021

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG

 
 

STT

TÊN TTHC

NỘI DUNG

(Trang)

01

Thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay

01

02

Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay

06

03

Thủ tục cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay

12

04

Thủ tục cấp biển kiểm soát của phương tiện chuyên ngành hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

15 

P.PCTT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....

Tin khác