Tin tức» Tin tức, sự kiện

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2015

Cập nhật: 23/05/2016

Căn cứ Quyết định số 1120a/QĐ – BNV ngày 27/10/2014 của Bộ Nội vụ; số 546/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2015 của Bộ GTVT về việc giao bổ sung số lượng người làm việc cho Cảng vụ hàng không miền Bắc; Quyết định số 1473/QĐ-CHK ngày 30/7/2015 của Cục HKVN về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015.

 
 
 Tải nội dung thông báo, phụ lục và mẫu đơn tại đây:
 

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....