Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Cập nhật: 23/03/2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

 
Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị

 

Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 (Thông báo số 2396/TB-CVMB);

Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 Theo Thông báo số 2396/TB-CVMB, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 03/3/2020. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 28/4/2020 (tiếp nhận vào các ngày làm việc trong tuần: sáng từ 08h00 - 12h00, chiều từ 13h00 - 16h00).

 Các nội dung không nêu trong Thông báo này thực hiện theo Thông báo số 2396/TB-CVMB gửi kèm hoặc truy cập trên Website: naa.gov.vn.

 Trân trọng!

            Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây. 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....