Tin tức» Tin tức, sự kiện

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020

Cập nhật: 09/12/2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020

       Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ký Quyết định số 281/QĐ-CVMB ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020 gồm các ông/bà có tên sau: 

1. Bà Trần Thị Ngọc Ánh - sinh ngày 26/12/1996 - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

2. Ông Bùi Phúc Thuận Châu - sinh ngày 26/10/1997 - Cử nhân Luật, Đại học Kiểm sát Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

3. Ông Trần Mạnh Duy - sinh ngày 21/06/1995 - Cử nhân Luật, Học viện An ninh nhân dân vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - sinh ngày 03/05/1994 - Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

5. Bà Nguyễn Hoàng Kiều Trang - sinh ngày 29/10/1995 - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

6. Ông Đỗ Quang Vinh - sinh ngày 29/01/1993 - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, phòng Pháp chế - Thanh tra.

7. Ông Phạm Minh Đức - sinh ngày 15/11/1994 - Thạc sỹ Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không, phòng Giám sát An toàn hàng không.

8. Ông Vũ Mạnh Hùng - sinh ngày 01/08/1994 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Điện lực vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không.

9. Ông Vũ Văn Huyên - sinh ngày 24/02/1987 - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không.

10. Ông Trần Hồng Quân - sinh ngày 12/12/1994 - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không.

11. Ông Trần Mai Sơn - sinh ngày 02/07/1992 - Kỹ sư Kỹ thuật hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên.

12. Bà Vũ Thị Yên - sinh ngày 25/08/1993 - Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên.

13. Ông Phí Trọng Long - sinh ngày 12/08/1997 - Cử nhân Luật, Học viện An ninh nhân dân vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên.

14. Ông Nguyễn Tuấn Khoa - sinh ngày 10/12/1991 - Thạc sĩ quản lý kinh tế, Đại học Hàng hải Việt Nam vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi.

15. Bà Nguyễn Thạch Thảo - sinh ngày 16/05/1994 - Thạc sĩ Luật kinh tế, Đại học Mở Hà Nội vào vị trí Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi.

16. Bà Bùi Thị Minh Hoa - sinh ngày 30/08/1997 - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

17. Bà Mai Thị Thu Hương - sinh ngày 29/09/1980 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

18. Ông Phạm Xuân Đỉnh - sinh ngày 09/07/1995 - Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vào vị trí Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

19. Bà Dương Thị Vân Anh - sinh ngày 15/01/1991 - Cử nhân Kế toán, Đại học Thành Đông vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

         20. Ông Lê Huy Dương - sinh ngày 20/10/1987 - Cử nhân Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào vị trí Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

          Nội dung chi tiết xem tại đây.
          Trân trọng ./. 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....

Tin khác