Tin tức» Tin tức, sự kiện

Hội nghị về công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền pháp luật giữa Cảng vụ hàng không miền Bắc và các cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương các Cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc

Cập nhật: 30/09/2019

Từ ngày 26/8/2019 đến 26/9/2019, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tổ chức thành công Hội nghị về công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền pháp luật giữa Cảng vụ hàng không miền Bắc với các cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân sinh sống trên địa bàn tiếp giáp, lân cận các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc.

Nữ công Cảng vụ hàng không miền Bắc chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03

Cập nhật: 15/03/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng những người phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” và nhấn mạnh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Không chỉ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, những câu nói ấy còn là sự ghi nhận những công lao, hi sinh, những tình cảm trân quý với sự tin tưởng lớn lao của Bác đối với phụ nữ Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2017

Cập nhật: 04/01/2018

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; Ngày 29/12/2017, Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018