Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Cập nhật: 12/05/2022

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022


Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

Theo Thông báo số 328/TB-CVMB ngày 31/3/2022, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 từ ngày 04/4/2022 đến hết ngày 04/5/2022. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022 (tiếp nhận vào các ngày làm việc trong tuần: sáng từ 08h00 - 12h00, chiều từ 13h00’ - 16h00’).

Các nội dung không nêu trong Thông báo này thực hiện theo Thông báo số 328/TB-CVMB gửi kèm hoặc truy cập trên Website: naa.gov.vn.

Trân trọng./.

          

Chi tiết Thông báo số 328/TB-CVMB ngày 31/3/2022 xem tại đây.

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....