Tin tức» Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không

Cập nhật: 03/11/2021

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC CẤP THẺ  KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG

 

STT

TÊN TTHC

NỘI DUNG

(Trang)

01

Thủ tục cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không

01

02

Thủ tục cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không

12

03

Thủ tục cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn của Cảng vụ hàng không

21

04

Thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn cho lực lượng công an và hải quan cửa khẩu tại các cảng hàng không, sân bay khu vực quốc tế

24

P.PCTT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....