Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Cập nhật: 01/04/2020

 
THÔNG BÁO
   Về việc tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019  
của Cảng vụ hàng không miền Bắc
 
       Thực hiện Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo như sau:
       1. Tạm dừng việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
       2. Thời gian tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 sẽ được Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo trên website: naa.gov.vn sau khi có thông báo mới của Thủ tướng Chính phủ.
       Trân trọng thông báo ./. 
       Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....