Tin tức» Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật: 03/11/2021

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

 

STT

TÊN TTHC

NỘI DUNG

(Trang)

01

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

01

02

Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

12

 

P.PCTT

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....