Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (lần 2)

Cập nhật: 23/04/2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (lần 2)

Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị

 

Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 (Thông báo số 2396/TB-CVMB); Thông báo số 352/TB-CVMB ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Thông báo số 352/TB-CVMB); Thông báo số 397/TB-CVMB ngày 31/3/2020 về việc tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019;

Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 Theo Thông báo số 352/TB-CVMB, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 28/4/2020. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 27/4/2020 đến hết ngày 26/5/2020 (tiếp nhận vào các ngày làm việc trong tuần: sáng từ 08h00 - 12h00, chiều từ 13h00 - 16h00).

 Các nội dung không nêu trong Thông báo này thực hiện theo Thông báo số 2396/TB-CVMB gửi kèm hoặc truy cập trên Website: naa.gov.vn.

 Trân trọng ./.

             Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây. 
        
 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....