Tin tức» Tin tức, sự kiện

Nữ công Cảng vụ hàng không miền Bắc chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03

Cập nhật: 15/03/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng những người phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” và nhấn mạnh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Không chỉ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, những câu nói ấy còn là sự ghi nhận những công lao, hi sinh, những tình cảm trân quý với sự tin tưởng lớn lao của Bác đối với phụ nữ Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2017

Cập nhật: 04/01/2018

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; Ngày 29/12/2017, Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017

Cập nhật: 02/10/2017

Hội đồng thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017