Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo triệu tập người đăng ký dự tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020

Cập nhật: 28/10/2020

 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập người đăng ký dự tuyển viên chức
Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-CHK ngày 16/12/2019 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cảng vụ hàng không miền Bắc Quyết định số 880/QĐ-CHK ngày 04/6/2020 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cảng vụ hàng không miền Bắc;

Căn cứ Thông báo số 698/TB-CVMB ngày 10/6/2020 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tuyển dụng viên chức năm 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 1171/TB-CVMB ngày 29/9/2020 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2019-2020 và điều chỉnh hình thức, nội dung thi tuyển;

Căn cứ Thông báo số 1251/TB-CVMB ngày 15/10/2020 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về kết quả tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019-2020;

Hội đồng thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020 thông báo triệu tập người đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể:

 1. Thành phần

Người đăng ký dự tuyển có Phiếu đăng ký dự tuyển đạt yêu cầu theo Thông báo số 1251/TB-CVMB ngày 15/10/2020 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về kết quả tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019-2020.

(Gửi kèm Thông báo số 1251)

2. Nội dung

- Tổ chức ôn tập, hệ thống tài liệu;

- Thu lệ phí thi kỳ thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h00 ngày 02/11/2020 (thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường Võ Văn Kiệt, Sóc Sơn, Hà Nội.

* Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển mang theo

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức.

- Lệ phí thi tuyển: 500.000 VNĐ theo quy định.

Hội đồng thi tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo !

         Chi tiết  thông báo triệu tập người đăng ký dự tuyển viên chức Cảng vụ hàng không miền Bắc năm 2019-2020 tại đây.
         Chi tiết thông báo số 1251 tại đây.
            
 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....