Tin tức» Tin tức, sự kiện

Thông báo tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2019-2020 và điều chỉnh hình thức, nội dung thi tuyển

Cập nhật: 25/09/2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2019-2020 

và điều chỉnh hình thức, nội dung thi tuyển 
 
 

1. Căn cứ Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cảng vụ HKMB thông báo tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2019-2020 trong Quý IV năm 2020.

2. Về việc điều chỉnh hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2019-2020:

- Căn cứ Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 và Thông báo số 698/TB-CVMB ngày 10/6/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019-2020, Cảng vụ HKMB thông báo phương thức tuyển dụng: thi tuyển. Hình thức và nội dung thi tuyển như sau:

“1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: 180 phút.”

- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và căn cứ tình hình thực tế, Cảng vụ HKMB thông báo điều chỉnh hình thức và nội dung thi tuyển như sau:

“1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thời gian thi: 30 phút.”

 Cảng vụ HKMB thông báo để người đăng ký dự tuyển được biết. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc và đăng tải trên Website: naa.gov.vn.

 Trân trọng!

           Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây. 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....