Tin tức» Tin tức, sự kiện

Cảng vụ hàng không miền Bắc và Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ký Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài

Cập nhật: 03/07/2017

Ngày 28/6/2017, Cảng vụ HKMB và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng HKQT Nội Bài làm cơ sở để hai đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng và y tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Hoạt động 06 tháng đầu năm của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cát Bi

Cập nhật: 03/07/2017

Trong 06 tháng đầu năm 2017, cán bộ, viên chức Đại diện Cảng vụ HKMB tại Cát Bi đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và khai thác cảng, môi trường tại khu vực Cảng HKQT Cát Bi.

Chặng đường mười năm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Cập nhật: 03/07/2017

Đại diện Cảng vụ HKMB tại Vinh được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ- CHK ngày 03/01/2008 của Cục hàng không Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại Cảng hàng không Vinh.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân - 04 năm nỗ lực để phát triển

Cập nhật: 03/07/2017

Đại diện Cảng vụ HKMB tại Thọ Xuân được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-CHK ngày 14/01/2013 của Cục trưởng Cục HKVN và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cảng vụ hàng không miền Bắc - những cánh chim không mỏi!

Cập nhật: 30/06/2017

“Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công”. Câu danh ngôn của Henry Ford tuy ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa vô cùng lớn lao: tinh thần hợp tác, sự trân quý, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau có thể kết tinh thành sức mạnh tập thể to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và là khởi nguồn cho sự thành công. Là một đơn vị đã trải qua quá trình từng bước hình thành và phát triển cho đến ngày nay, hoạt động của Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc then chốt ấy. Đặc biệt, sức mạnh tập thể của Cảng vụ hàng không miền Bắc còn đến từ đội ngũ nhân lực đã giành phần lớn tuổi trẻ, tình yêu, những đam mê và hoài bão để cùng nhau cống hiến, lao động vì sự phát triển của đất nước nói chung và ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói riêng. Đội ngũ nhân lực của hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau đã, đang và sẽ luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa Cảng vụ hàng không miền Bắc đến với những tầm cao mới, khát vọng mới.

Cảng vụ hàng không miền Bắc - 10 năm thành lập và phát triển

Cập nhật: 28/06/2017

Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc, được thành lập ngày 9/7/2007 theo Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2008 với trụ sở chính đặt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật: 16/05/2017

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-CHK ngày 07/4/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017